දිවා කාලයේ විදුලිය කප්පාදුවක් නැහැ – CEB

දිවා කාලයේ විදුලිය කප්පාදුවක් නැහැ – CEB

දිවා කාලයේදී විදුලිය කැපීමක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය නොවනු ඇතැයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි.

මේ වනවිට දින 5ක් සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් ලැබී ඇති බවත් ගල් අඟුරු ආනයනය සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවා ඇතැයි ද එහි සාමාන්‍යාධිකාරි එම්.ආර්. රණතුංග මහතා පැවසීය.

මේ අතර, අද සිට දෛනිකව විදුලිය කප්පාදුවක් සඳහා  මහජන උපයෝගීතා කොමිස‍මේ අනුමැතිය  මේ වන විට ලැබී තිබේ. පැයක් හෝ දෙකක් දක්වා කාලයක විදුලි කප්පාදුවක් සඳහායි එලෙස අනුමැතිය හිමිව තිබෙන්නේ.

මේ අතර ජන ජීවිතයට බාධා නොවන අයුරින් විදුලි අර්බුධයට විසඳුම් සොයන ලෙස ජනාධිපතිවරයා විසින් අදාළ අංශ වලට උපදෙස් ලබාදුන් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කර තිබේ.