අදත් විදුලිය විසන්ධි විය හැකියි - CEB

අදත් විදුලිය විසන්ධි විය හැකියි - CEB

අදත් (07) දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලට විදුලිය විසන්ධි විය හැකි බව, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කරයි.

කැළණිතිස්ස බලාගාරයේ ජනන යන්ත්‍රයක් අක්‍රිය වීම හේතුවෙන්  මෙගාවොට් 135 ක් ජාතික විදුලි පද්ධතියට අහිමිව ඇති බවත් කුකුලේ ගඟ විදුලි බලාගාරය අක්‍රිය වීමෙන් ද ඊයේ (06) රාත්‍රියේ මෙගාවොට් 76 ක් පමණ ජාතික විදුලි පද්ධතියට අහිමවූ බවත් විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරි ආර්.එම්. රණතුංග මහතා ප්‍රකාශ කළේ ය.

මේ හේතුවෙන් ඊයේ රාත්‍රියේ  කෝට්ටේ , මහරගම සහ නුගේගොඩ ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයක විදුලි විසන්ධි වීමක් සිදුවිය.

කුකුලේ ගඟ විදුලි බලාගාරය මේ වන විට යථා තත්ත්වයට පත්කර ඇතත්, කැලණිතිස්ස බලාගාරය සම්පුර්ණයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට තවමත් හැකියාව ලැබී නොමැති බැවින්  දෛනික විදුලි ඉල්ලුම වැඩිවීමත් සමග අද දිනයේත් විවිධ ප්‍රදේශ වලට විදුලිය විසන්ධි විය හැකි බවයි විදුලි බල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා ප්‍රකාශ කළේ.