අධිවේගයේ බස් වර්ජනයක් !

අධිවේගයේ බස් වර්ජනයක් !

මගීන් රැගෙන යාමේ රජයේ නියෝගවලට විරෝධය පළ කරමින් මාතර සිට අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා බස් රථ අද (01) පෙරවරුවේ සිට වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ. මේ හේතුවෙන් මාතර සිට අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් ගැනීමට පැමිණි මගීන් විශාල සංඛ්‍යාවක් දැඩි පීඩාවකට ලක්ව සිටියි.

මේ අතර කෙරවලපිටිය පිටත වටරවුම් මාර්ගයේ සහ කටුනායක - කොළඹ අධිවේගී මාර්ගයේද දැඩි රථවාහන තදබදයක් පවතින බවද පොලීසිය සඳහන් කරයි.