සබීතාගේ බිල්ඩිමෙන් බිලියන ගණනක් පාඩුයි ! මසකට මිලියන 21 ක් කුලී ගෙවලා !! - අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්

සබීතාගේ බිල්ඩිමෙන් බිලියන ගණනක් පාඩුයි ! මසකට මිලියන 21 ක් කුලී ගෙවලා !!  - අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්
රාජ්‍ය අංශයේ දූෂණ විමර්ශනය සඳහා වන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව හමුවේ ඊයේ (06) සාක්ෂි ලබා දෙමින් අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් සමන් ඒකනායක කියා සිටියේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහා කුලී පදනම මත ලබා ගත් රංගන ශිල්පිණී  සබීතා පෙරේරාට අයත් නැගිල්ලේ කුලී ගිවිසුම අත්සන් කරන විට ගොඩනැගිල්ල භාවිතයට ගත නොහැකි තත්වයක පැවති බවත් නමුත් ඒ සඳහා වසර එකහමාරක් පුරා මසකට රුපියල් මිලියන 21.5 බැගින් අධික කුලී මුදලක් ගෙවා ඇති බවයි.
ගොඩනැගිල්ලේ බදු කුලී ගිවිසුම අත්සන් කර ගොඩනැගිල්ල ලබා ගැනීමට රුපියල් බිලියන 1.3 ක් වැය කර ඇත.
 එමෙන්ම එයට අවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල දී ගැනීමට අමාත්‍යාංශය රුපියල් මිලියන 466 ක් වියදම් කර ඇති බව ද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට අයත් ‘සුහුරුපාය’ ගොඩනැගිල්ලේ 14 සිට 18 දක්වා මහල් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් ලබා ගත්තේ නම් රජයට රුපියල් බිලියන ගණනක් ඉතිරි කර ගත හැකි බව ද අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් සමන් ඒකනායක ජනාධිපති කොමිසම ඉදිරියේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් කියා ඇත.
ගොඩනැගිල්ල ලබා ගැනීමට ප්‍රථම එය පරික්ෂා කළ නිලධාරීන් කැබිනට් මණ්ඩලයට දන්වා ඇත්තේ ගොඩනැගිල්ල නුසුදුසු බවයි.
මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමට එවකට කෘෂිකාර්ම අමාත්‍යව සිටි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද දිසානායකට එළඹෙන 10 වෙනිදා කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින මෙන් නියෝග කර ඇත.