බැටී වීරකෝන් අභාවප්‍රාප්ත වෙයි !

බැටී වීරකෝන් අභාවප්‍රාප්ත වෙයි !

ලංකා සමසමාජ පක්ෂයේ හිටපු ප්‍රධාන ලේකම් අධිනීතිඥ බැටි වීරකෝන් ඊයේ (07) අභාවප්‍රාප්ත විය.

1932 සැප්තැම්බර් 21 උපන් ඔහු මියයන විට 87 වැනි වියේ පසු විය. 1994 චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක ජනාධිපතිනියගේ ආණ්ඩුව යටතේ විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ බැටි වීරකෝන් 2004 වර්ෂයේ එක්සත් ජනපතා නිදහස් සන්ධානයට එක්ව මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනයේ ඇමති ධුරද හොබවා ඇත.