බැසිල්ගේ විදෙස් ගමන් තහනම ඉවතට !

බැසිල්ගේ විදෙස් ගමන් තහනම ඉවතට !
 
බැසිල් රාජපක්ෂට එරෙහිව පනවා තිබූ විදෙස් ගමන් තහනම කොළඹ මහධිකරණය ඉවත් කර තිබේ. නඩුව අද (23) කැඳවූ අවස්ථාවේ දී බැසිල් රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් පෙනීසිටි ජනාධිපති නීතිඥවරයා අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් කියා සිටියේ තම සේවාදායකයා ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කර තිබෙන ආර්ථික කාර්ය සාධන කමිටුවක ප්‍රධානත්වය දරමින් කටයුතු කරන හෙයින් ඔහුට රාජකාරීමය කටයුතු සඳහා විදෙස්ගත වීමට අවශ්‍ය වී ඇති බවයි. ඒ බව තහවුරු කරමින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද ලිපියක් ද ඔහු විසින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබේ.
 
2015 වසරේ ජනාධිපතිවරණය පැවති සමයේ දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් රුපියල් මිලියන 2992ක මුදලක් වැයකර නිවාස ආධාර ලබාදීම තුළින් රජයේ මුදල් සාවද්‍ය ලෙස පරිහරණය කළේ යැයි චෝදනා ගොනුකර එම නඩුව පවරා තිබුණි.