අවදානම අප අතරයි ! අවධානය ඔබ අතයි !! - 02

අවදානම අප අතරයි ! අවධානය ඔබ අතයි !! - 02

ශ්‍රී ලංකාව තුළ පසුගිය දින කිහිපය තුළ රෝගීන් වාර්තා වීමේ අඩුවක් දක්නට ලැබුනා. එහෙත් අප හමුවෙ ඇති covid අවදානම තවමත් පෙර ලෙසම පවතින බව අප තේරුම් ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්.

පසුගිය දින කිහිපය තුළ තුළ නව රෝගීන් වාර්තාවීම අඩු වූ පමණින් පමණින්, ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී ද එසේම වේ යැයි හිතන්නට හැකියාවක් නැහැ.
Covid වෛරසයට එරෙහි සටන අවසන් වුණේ නෑ, වඩාත් තීරණාත්මක අවධියකට එළඹුණා පමණයි.

මෙය මිතුරන් හමුවීමට ප්‍රියසම්භාෂණ පැවැත්වීමට කාලයක් නොවේ. තම නිවසටම වී සිටීම ඉතාමත්ම වැදගත්.

සෙම්ප්‍රතිශ්‍යා කැස්ස උණ ආදී රෝග ලක්ෂණ පවතියි නම්, එය අන් නිවැසියන්ට බෝනොවන ලෙස වෙන්ව සිටීම ඉතා වැදගත්. මේ පිළිබඳව වැඩි විස්තර අපි කලින් සඳහන් කිරීමට යෙදුණා.

යම් හෙයකින් covid-19 යැයි සැක සහිත හෝ පුද්ගලයකු සමඟ ආශ්‍රයක් පැවතියා නම් 1999 අමතා උපදෙස් ගැනීම ඔබගේ මෙන්ම ඔබ ආදරණීයන්ගේ ද ආරක්ෂාවට ඉතාමත් වැදගත්.
සටන තවම ජයගෙන නැහැ. ජය ගැන්මට හැකි බවට ඉඟි පහළ වූවා පමණයි. ඒ ජයගැනීමට සියලු දෙනාගේම උත්සාහය උනන්දුව වඩාත්ම අවශ්‍ය වන්නේ මේ මහත්සේ තීරණාත්මක වූ අවස්ථාවේදීයි.