නැවත දැනුම් දෙනතුරු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වසා දැමේ !

නැවත දැනුම් දෙනතුරු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වසා දැමේ !

නැවත දැනුම් දෙනතුරු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වසා දැමීමට කටයුතු කර තිබේ.

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කළ පෞද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරිනියකට කොරෝනා  ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගත් බව එම දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිපාලන කටයුතු භාර අතිරේක සොලිස්ටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ සුමති ධර්මවර්ධන අද (20) අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවට ලිපියක් යොමු කරමින් මේ බව දන්වා තිබේ.