ඔබේ ගැටළු අනුරගෙන් අහන්න ! - අද රෑ 7 ට facebook එන්න !!

ඔබේ ගැටළු අනුරගෙන් අහන්න ! - අද රෑ 7 ට facebook එන්න !!

ජාතික ජන බලවේගයේ (NPP) ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂක, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු නායක අනුර කුමාර දිසානායක සහභාගී වන "කෙලින්ම අහන්න - කෙලින්ම කියන්න " ( #AskAKD ) සජීවී facebook සංවාදය, අද (06) රාත්‍රී 07 සිට අනුර කුමාර දිසානායක සහ ජාතික ජන බලවේගයේ නිල facebook ගිණුම් ඔස්සේ විකාශය කිරීමට නියමිතය.

එම facebook ගිණුම් වල comment කිරීමෙන් හා තමන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම් වල #AskAKD ලෙස යොදා ගැටළුව ලිවීමෙන්,  මහජනතාවට තමන්ගේ ගැටළු NPP අපේක්ෂක අනුර දිසානායකට යොමු කළ හැක.

සංවාදය විකාශය වන facebook පිටු වලට පහත links හරහා ඔබට පිවිසිය හැකි බව සංවිධායක මණ්ඩලය comrade.lk වෙත දන්වා සිටියි..

අනුර කුමාර දිසානායක නිල ෆේස්බුක් පිටුව -
https://www.facebook.com/anurakumara/

ජාතික ජන බලවේගයේ නිල ෆේස්බුක් පිටුව -
https://www.facebook.com/nppfortomorrow/