සිංගප්පූරුවෙන් 'මහේන්ද්‍රන්' ගැන ප්‍රතිචාරයක් !

සිංගප්පූරුවෙන් 'මහේන්ද්‍රන්' ගැන ප්‍රතිචාරයක් !

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමේදී රජයට රුපියල් කෝටි 68ක මහා පරිමාණ වංචාවක් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැඟව සිටින බැඳුම්කර නඩුවේ ප්‍රධාන විත්තිකරු වන අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මෙරටට ගෙන්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය කළ ඉල්ලීම සලකා බලමින් සිටින බව සිංගප්පූරු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දී තිබේ.

පසුගියදා අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් නමැත්තා මෙරටට පිටුවහල් කරන්නැයි ඉල්ලමින් පිටු 21,000 ක පමණ නීතිමය ලේඛන නීතිපතිවරයා විසින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය මාර්ගයෙන් සිංගප්පූරුවේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයට යොමු කරනු ලැබූ අතර අදාළ ලිපි ලේඛන ලැබී ඇති බව සිංගප්පූරුවේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දුන් බව නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණී, රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධි නීතිඥ නිශාරා ජයරත්න සඳහන් කළාය.