අර්ජුන් ' අර්ජාන් ' ලෙස වෙනස් වෙයි !

අර්ජුන් ' අර්ජාන් ' ලෙස වෙනස් වෙයි !

බැඳුම්කර නඩුවේ පළමු විත්තිකාර හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් ' අර්ජාන් ඇලෙක්සැන්ඩර් ' ලෙස නම වෙනස් කර ඇති බව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ත්‍රීපුද්ගල මහාධිකරණයට දැනුම් දී තිබේ. නීතිපතිවරයා විසින් අධිකරණයට දැනුම් දී ඇත්තේ ජාත්‍යන්තර පොලිසිය විසින් තමන් වෙත ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දුන් බවයි.