තරුණ බලය සමඟ අනුර !

තරුණ බලය සමඟ අනුර !

ජාතික ජනබලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක අද (07) නාමයෝජනා භාරදී පැමිණීමෙන් අනතුරුව තරුණ කැල විසින් ඔහුව හරසරින් පිළිගත් බව comrade.lk වෙත වාර්තා විය.

එහිදී මාධ්‍ය අමතමින් ජාතික ජනබලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක කියා සිටියේ වසර 71 පුරාවට අවස්ථා ගණනාවකදී ජනතාව විසින් පත්කළ නායකයා ජනතාවගේ අපේක්ෂාවට පටහැනිව කටයුතු කළ බවයි. නොවැම්බර් 16 රටේ ජනතාවට නව පාලනයක් ගොඩ නගා ගැනීමේ අවස්ථාව ඇති බැවින් එය ඉතා හොඳින් උපයෝගී කරගන්නා ලෙසද ඔහු ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

ජාතික ජන බලවේගය මාලිමාව ලකුණෙන් මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා තරග කරන බවත් රටට නව දිශානතියක් නව ගමන් මගක් පෙන්වීම සඳහා උචිතම ලකුණ එය බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය. මෙවර මැතිවරණය රටට සුබදායි, ජනතාවට හිතකර ලෙස නව පරිවර්තනයක් ඇති කිරීමට ජාතික ජන බලවේගය සමග එක්වන ලෙසද අනුර කුමාර දිසානායක මෙහිදී ජනතාවට අරාධනා කළේය.

"අවුරුදු 71ක විනාශකාරී දේශපාලන ගමන් මාවතේ, අවුරුදු 71ක ආර්ථික විනාශකාරී ගමන් මාවතේ, අවුරුදු 71ක විනාශකාරී අපරාධකාරී මාවතෙන් මිදී රටට සතුට, සැනසුම, සෞභාග්‍ය ගෙන දෙන නව මාවතකට අවතීර්ණ විය යුතුයි." - AKD

FDGDFGFHWDGFffdjfHFJGHJFfdfhgfhsggfghf