අනෝමාට සහ ලකීට නව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූර !!

අනෝමාට සහ ලකීට නව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූර !!

නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙකු අද (05) පෙරවරුවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉදිරියේ දිවුරුම් දී ඇත. ඒ අනුව ඛණිජ තෙල් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය ලෙස අනෝමා ගමගේ ද නගර සැලසුම් ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ලකී ජයවර්ධන ද ජනාධිපති නිල නිවසේ දී දිවුරුම් දී ඇත.