අදයි (10) හෙටයි (11) අපිට අසනීපයි ! - පරිපාලන සේවය !!

අදයි (10) හෙටයි (11) අපිට අසනීපයි ! - පරිපාලන සේවය !!

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට අයත් සියළුම නිලධාරීන් අද (10) සහ හෙට (11) අසනීප නිවාඩු දමා සේවයට වාර්තා කිරිමෙන් වැළකී සිටින බව එම සංගමය පවසා ඇත.වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඔවුන් කියා සිටියේ හෙට (11) රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට විරෝධතා ව්‍යාපාරයක නිරතවන බවත් ඒ සඳහා පරිපාලන සේවා නිලධාරීන් 3000 කට ආසන්න පිරිසක් සහභාගී වීමට නියමිත බවත් ය.

අද දිනයේ දී රටපුරා ප්‍රාදේශිය ලේකම් 334 ක සේවා කටයුතු මෙන්ම ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව, පුද්ගලයින් ලියාපදංචි කිරිමේ දෙපාර්තමේන්තුව, විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු ප්‍රමුඛ පෙළේ අයතන රැසක සේවාවන් අඩපණ වී ඇත.