අඹගමුව, කොත්මලේ, නුවරඑළියට නායයාමේ අවදානම් නිවේදන !

අඹගමුව, කොත්මලේ, නුවරඑළියට නායයාමේ අවදානම් නිවේදන !

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අඹගමුව, කොත්මලේ සහ නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස තුනට පළමු අදියරේ නායයාමේ අවදානම් නිවේදන නිකුත් කර ඇත. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල ජනතාව ඒ පිළිබඳව විමසිල්ලෙන් සිටිය යුතු බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ නාය යාම් අධ්‍යයන අංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ භූ විද්‍යාඥ ආචාර්ය ගාමිණි ජයතිස්ස සඳහන් කළේ ය.