සාදයක් පැවැත්වූ 8 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට !

සාදයක් පැවැත්වූ 8 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට !

බණ්ඩාරවෙල, මහඋල්පත ප්‍රදේශයේදී පොලිස් ඇඳිරි නීතිය කඩකළ පුද්ගලයින් 8 දෙනෙකු පොලිසිය විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි. ඊයෙ (20) රාත්‍රියේ සාදයක් පවත්වමින් සිටියදී ඔවුන් මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.