පුද්ගලික අංශයේ අවම විශ්‍රාම වයස 60 දක්වා ඉහළ දැමීමට කැබිනට් අනුමැතිය

පුද්ගලික අංශයේ අවම විශ්‍රාම වයස 60 දක්වා ඉහළ දැමීමට කැබිනට් අනුමැතිය

පුද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ විශ්‍රාම ගැන්වීමේ අවම වයස් සීමාව අවුරුදු 60 දක්වා ඉහළ දැමීමට අදාළ පනත් කෙටුම්පතට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඒ අනුව පනත ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාව වන විට වයස අවුරුදු 52 එළැඹ නොමැති සියලු සේවකයින්ගේ විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස අවුරුදු 60 දක්වා ඉහළ යන බවයි අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම සඳහන් කළේ.