සියලු පාසල්වල 6 සිට 9 දක්වා ශ්‍රේණි ලබන සඳුදා ඇරඹෙයි

සියලු පාසල්වල 6 සිට 9 දක්වා ශ්‍රේණි ලබන සඳුදා ඇරඹෙයි

දිවයිනේ සියලු පාසල්වල 6,7,8,9 ශ්‍රේණිවල අධ්‍යයන කටයුතු ලබන 22 වනදා සිට ආරම්භ කිරීමට  අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැවසුවේ,  ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා ඇතුළු අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් සමග අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේදී අද පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම තීරණයට එළැඹි බවයි.

covid 19 තත්ත්වය මත වසා දැමූ පාසල් යළි ආරම්භ කිරීමේ පළමු අදියර යටතේ සිසුන් 200 ට අඩු පාසල්වල ප‍්‍රාථමික ශ්‍රේණි ද , දෙවන අදියර යටතේ සියලු පාසල්වල ප‍්‍රාථමික ශ්‍රේණි ද, තෙවන අදියර යටතේ සියලු පාසල්වල සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ ශ්‍රේණි ද ආරම්භ කෙරුණි.

ඒ අනුව එහි සිව්වන පියවර ලෙසයි ලබන සඳුදා සිට 6,7,8,9 ශ්‍රේණි සඳහා යළි අධ්‍යන කටයුතු ආරම්භ වන්නේ.