ආනයනික ලොකු ලූනු සඳහා රු 40 ක බද්දක්

ආනයනික ලොකු ලූනු සඳහා රු 40 ක බද්දක්

ආනයනික ලොකු ලූනු කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා අද (07) සිට රුපියල් 40ක බද්දක් පනවා ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා අද පැවැති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.