කොළඹ නාම යෝජනා 4 ක් ප්‍රතික්ෂේප වෙයි !

කොළඹ නාම යෝජනා 4 ක් ප්‍රතික්ෂේප වෙයි !

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් මෙවර මහ මැතිවරණයට තරග කිරීමට ලබා දුන් නාමයෝජනා පත්‍ර 49 න් හතරක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සිදුව ඇති බව කොළඹ දිස්ත්‍රික් ප්‍රධාන තේරීම් බාර නිලධාරී සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න පවසයි. අතුරලියේ රතන හිමියන්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් අපේ ජන පක්‍ෂය, මව්බිම ජනතා පක්‍ෂය, ඔක්කොම වැසියෝ, ඔක්කොම රජවරු ජාතික සංවිධානය සහ ස්වාධීන කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කළ නාමයෝජනා මෙසේ ප්‍රතික්ෂේප වී තිබේ.