වෙළෙඳපොළට යළිත් ' කහ ' ! කිලෝවක් 3700ට !!

වෙළෙඳපොළට යළිත් ' කහ ' ! කිලෝවක් 3700ට !!

වෙළෙඳපොළ තුළ හිඟව පැවති කහ, යළිත් අලෙවිය සඳහා ඇති බවට වාර්තා වෙයි. කහ කුඩු පාලන මිළ ඉවත් කිරීමත් අලෙවිය ඇරඹී තිබේ.

කහ ආනයනය තහනම් කිරීමත් සමඟ වෙළෙඳපොළේ කහ සඳහා වූ මිල සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගියේය. එහිදී මිල පාලනය කිරීම සඳහා 2020 අප්‍රේල් 21 දින පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් ශාන්ත දිසානායකගේ අත්සනින් යුතුව අංක 2172/5 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කෙරිණි. එමගින් කහ කුඩු කිලෝ ග්‍රෑම් 1ක් වෙනුවෙන් රු. 750.00 ක උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරනු ලැබූ අතර කිසිම ආනයනකරුවකු, නිෂ්පාදකයෙකු, බෙදාහරින්නකු හෝ වෙළෙන්දෙකු විසින් එම උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා වැඩියෙන් වෙළෙඳාම් කිරීම, වෙළෙඳාම් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම, වෙළෙඳාම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම නොකළ යුතු බවට නිවේදනය මගින් අවධාරණය කර තිබිණි.

කෙසේ වෙතත් කහ සඳහා වූ උපරිම සිල්ලර මිල ගැසට් පත්‍රය 2020 සැප්තැම්බර් 23 වැනි දින නිකුත් කරන ලද අංක 2194/49 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් පරිච්ඡින්න කර තිබේ. මෙමගින් කහ අලෙවියට බලපාන ලද උපරිම සිල්ලර මිල නියමය ඉවත්විය. ඒ අනුව මේ වන විට වෙළෙඳපොළ තුළ හිඟව පැවති කහ, යළිත් අලෙවිය සඳහා ඇති බවට වාර්තා වෙයි.

 

මෙරට ක්‍රියාත්මක විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය ආයතනයක වෙබ් අඩවියෙහි 2020 ඔක්තෝබර් 01 දින කහ කුඩු අලෙවියට ප්‍රදර්ශනය කර තිබු අයුරු,

ggggggg