30 ට වැඩි අයට " බූස්ටර් " අදසිට

30 ට වැඩි අයට " බූස්ටර් " අදසිට

වයස අවුරුදු 30 ට වැඩි සියලුම පුරවැසියන් සඳහා බූස්ටර් එන්නත ලබාදීම අද (10) සිට ආරම්භ කෙරෙන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

කොරෝනා මර්දන දෙවන එන්නත ලබාගෙන මාස තුනක් ගතවී ඇති වයස අවුරුදු 30 ට වැඩි පුද්ගලයින් සඳහා ඊට සුදුසුකම් ලබයි.

වයස අවුරුදු 30ට වැඩි පුද්ගලයින්ට එන්නත ලබාදීමෙන් පසු වයස අවරුදු 20 ත් 30 ත් අතර වයසේ පසුවන පිරිසට බූස්ටර් එන්නත ලබා දීම ආරම්භ කරන බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කළේ.