20 දෙවන වර කියවීම 2/3 සම්මතයි !

20 දෙවන වර කියවීම 2/3 සම්මතයි !

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය දෙවනවර කියවීම ඡන්ද විමසීම කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය තුළදී අද (22) ආරම්භ වූ අතර දෙවන වර කියවීමට අදාළ ඡන්ද විමසීම වැඩි ජන්ද 91 කින් සම්මත විය. පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 156 හිමි වූ අතර විපක්ෂව ජන්ද 65 ක් හිමිවිය. කෙසේවෙතත් 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතේ තෙවන වර කියවීමට අදාළ ඡන්ද විමසීම හෙවත් අවසන් ඡන්ද විමසීම අද මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර සිදු කිරිමට නියමිතය.

 FB IMG 1603377367537FB IMG 1603377370160FB IMG 1603377372558