27 තෙක් විදුලි කප්පාදුවක් නැහැ - මහජන උපයෝගීතා කොමිසම

27 තෙක් විදුලි කප්පාදුවක් නැහැ - මහජන උපයෝගීතා කොමිසම

ප්‍රමාණවත් තරම් ඉන්ධන ලැබී තිබීම හේතුවෙන් මේ මස 27 වනදා තෙක් විදුලිය කප්පාදුවක් සිදුනොකෙරෙන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසයි.

"පවත්නා ඉන්ධන තොග හා ඒ්වා බලාගාරවලට ලබාදිය හැකි දිනයන් පිළිබඳ තොරතුරු ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවෙන් ඉල්ලා තිබෙන අතර ලබන 27 වැනිදා නැවතත් විදුලි කප්පාදු යෝජනාව පිළිබඳ සමාලෝචනයක් කෙරෙනු ඇති බවයි මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා  පැවසුවේ.

මේ මස අග වන විටදී බොර තෙල් තොගයක් මෙරටට ලැබීමට නියමිත අතර පිරිපහදු කටයුතු ඇරඹීමෙන් අනතුරුව දැවි තෙල් හා නැෆ්තා ඉන්ධන මඟින් ජනන කටයුතු කරන බලාගාරවලට අවශ්‍ය ඉන්ධන ලැබෙනු ඇති බවත්  දැනට අලුත්වැඩියා කෙරෙමින් පවතින නොරෝච්චෝලේ බලාගාර 3 වන ඒකකය මේ මස නිමාවීමට ප්‍රථම නැවත විදුලි ජනනය ආරම්භ කිරීමටද නියමිත බවත් සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.