සියලුම පාසල්වල පුංචි පන්ති 25 සිට

සියලුම පාසල්වල පුංචි පන්ති 25 සිට

දිවයින පුරා පිහිටි සියලුම රජයේ පාසල්වල ප්‍රාථමික අංශයේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ඊයේ (22)  සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ අවසරය ලැබිණ.

ඒ අනුව දිවයින පුරා පිහිටි රජයේ සියලුම පාසල්වල 1 සිට 5 දක්වා ශ්‍රේණි එළඹෙන 25 වන සඳුදා සිට නැවත ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කපිල පෙරේරා මහතා පවසන්නේ.

පළමු අදියර යටතේ සිසුන් 200ට අඩු පාසල් හි ප්‍රාථමික අංශ ඔක්තෝබර් 21 දින සිට ආරම්භ විය.

එසේම රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්, කතෝලික පාසල්වලද ප්‍රාථමික අංශවල අධ්‍යාපන කටයුතු මීට සමගාමීව ආරම්භ කිරීමට තීරණය වී තිබේ.

සිසුන් 40 වැඩි  පන්ති පවත්වාගෙන යාමේදී ළමයින් කොටස් වශයෙන් ගෙන්වා ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුකළ යුතු බවත්  ඊට විදුහල්පතිවරුන්ට සම්පූර්ණ අවසර දී ඇති බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කපිල පෙරේරා මහතා සඳහන් කළේය.

ඉදිරියේදී අනෙකුත් ශ්‍රේණිවල ආධ්‍යාපන කටයුතු ද 
ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කපිල පෙරේරා මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.