උසස් පෙළට සියල්ල සූදානම් : අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පන්ති තහනම්

උසස් පෙළට සියල්ල සූදානම් : අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පන්ති තහනම්

2021 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය ලබන 7 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබේ.

ඒ අනුව  උසස් පෙළ විභාගයට අදාළ උපකාරක පංති පැවැත්වීම අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

කොරෝනා අසාදිත සිසුන්ට උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා රෝහල් පද්ධතිය සූදානම් කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

එසේම කොරෝනා රෝග ලක්ෂණ සහිත සිසුන්ට විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා සෑම විභාග මධ්‍යස්ථානයකම වෙනම පංති කාමරයක් සකස් ඇති බව පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ, 
වෛද්‍ය චිත්‍රමාලි ද සිල්වා මහත්මිය පැවසීය.