පරෙවි තරගයකට සැරසුනු පිරිසක් දැලේ

පරෙවි තරගයකට සැරසුනු පිරිසක් දැලේ

පරවියන් ඇතිකරන්නන්ගේ සංගමයක් විසින් තරගයක් සඳහා වනාතවිල්ලුව මයිලන්කුලම ප්‍රදේශය හරහා රැගෙන යමින්  සිටි පරවියන් පිරිසක්  කරුවලගස්වැව වනජීවී නිලධාරීන් විසින් අද (30) පෙරවරුවේ සිය භාරයට ගෙන තිබේ.

මෙම පරවියන් අනතුරුව මුදාහැරීමට වනජීවී නිලධාරීන් කටයුතු කළේය.

හිමිකරුවන් 60කට පමණ අයත් පරෙවියන් 359 දෙනෙකු එලෙස නිදහස් කර තිබේ.

වනජීවී නිලධාරීන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ තරග සංවිධායකයින්ට එරෙහිව නීති මගින් කටයුතු කරන බවයි.