විදුලි අර්බුදයට කඩිනම් විසඳුම්

විදුලි අර්බුදයට කඩිනම් විසඳුම්

ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට ගෙවීමට ඇති හිඟ මුදල් ගෙවීම සඳහා විදුලිබල මණ්ඩලයට රුපියල් බිලියන 93ක් ලබාදෙන ලෙස ජනාපතිවරයා විසින් මහා භාණ්ඩාගාරයට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

විදුලි අර්බුදය පිළිබඳව  ජනාධිපතිවරයා සමග අද පස්වරුවේ සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණ.

ඉදිරියේ දි විදුලිය කප්පාදුවක් නොකරන බවට එහිදී තීරණය කළ බවයි විදුලිබල අමාත්‍ය ගාමිණි ලොකුගේ මහතා පැවසුවේ.

මේ අතර, ඉන්ධන නෞකා දෙකකට ඩොලර් ගෙවීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා එම සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව කියා සිටියේය.