මියන්මාරයෙන් සහල්

මියන්මාරයෙන් සහල්

මියන්මාරයෙන් සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 100,000ක් ආනයනය කිරීමට වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ සඳහා මියන්මාරය සමග අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළැඹ ඇති අතර ආරක්ෂිත තොගයක් ලෙස මෙම සහල් ආනයනය කරන බව වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය පවසයි.