පාන් හිඟයක ඉඟියක්

පාන් හිඟයක ඉඟියක්

දැනට පවතින තිරිඟු පිටි හිඟය මත ඉදිරියේදී පාන් හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

තිරිඟු පිටි ආනයනය සඳහා පවතින ඩොලර්වල හිඟය මත අවශ්‍ය තරම් තිරිඟු පිටි ගෙන්වීමට නොහැකි බව සමාගම් පවසන බවයි බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ.

මේ හේතුවෙන් තිරිඟු පිටි මිල අධික ලෙස ඉහළ යාම නිසා මේ වනවිට බේකරි කර්මාන්තයට දැඩි බලපෑමක් එල්ලවී ඇති බවත් එම කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන්ගේ රැකියා කරගෙන යාමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇති බවත් ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසයි.

මේ අතර සිල්ලර වෙළෙඳසැල්වල ද තිරිඟු පිටි හිඟයක් පවතින බව වාර්තා වෙයි.