කටකතා අසත්‍යයයි - මහබැංකු අධිපති

කටකතා අසත්‍යයයි - මහබැංකු අධිපති

ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විදේශ විනිමය ගිණුම්වල ශේෂය බලහත්කාරයෙන් රුපියල්වලට පරිවර්තනය කරන ලෙස මහ බැංකුව විසින් සෙසු බැංකුවලට නියෝග කර ඇති බවට පැතිරෙන කටකතා සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බව මහ බැංකු අධිපතිවරයා පවසයි.

ට්විටර් පණිවුඩයක් යොමු කරමින් මහ බැංකු අධිපතිවරයා මේ බව නිවේදනය කර තිබුණි.