සපුගස්කන්ද යළි වැසේ : තෙල් හිඟයක් ඇති නොවෙන බවට සහතිකයක්

සපුගස්කන්ද යළි වැසේ : තෙල් හිඟයක් ඇති නොවෙන බවට සහතිකයක්

සපුගස්කන්ද ඉන්ධන පිරිපහදුව ජනවාරි 3 වනදා සිට වසා දැමීමට සිදුවන බව බලශක්ති අමාත්‍යංශය පවසයි.

විදේශ විනිමය අර්බුදය හේතුවෙන් බොරතෙල් මිලදී ගැනීමේ දුෂ්කරතා මත එලෙස වසා දමන ඉන්ධන පිරිපහදුවේ මෙහෙයුම් ජනවාරි 30 වැනිදා සිට යළි ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් බලශක්ති අමාත්‍යංශය පවසන්නේ.

ශ්‍රී ලංකාව දිගු කාලීන බොරතෙල් සැපයීම කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කර ඇති සිංගප්පූරු සමාගමෙන් බොරතෙල් සැපයීම ආරම්භ වන්නේ ජනවාරි 26 වනදා සිට වන අතර බොරතෙල් මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී සපුගස්කන්ද පිරිපහදුවේ භාවිතා වන මර්බන් වර්ග‌යේ බෙරතෙල් මිලදී ගැනීමේදී දින 90 ට පෙර අදාළ සමාගමට දැනුම් දිය යුතු බවත්, හදිසි මිලදී ගැනීම් ලෙස විකල්ප බොරතෙල් මිලදී ගැනීම ද විදේශ විනිමය හිඟය නිසා ව්‍යර්ථ වී ඇති බව ත් අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

කෙසේ වෙතත් සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුවෙන් රටේ පෙට්ට්‍රල් අවශ්‍යතාවෙන් 14 % සහ ඩීසල් 29 %ක් පමණක් සපයන බවත් ඒ හේතුවෙන් තාවකාලිකව තෙල් පිරිපහදුව වසා දැමීම මත රට තුළ තෙල් හිඟයක් ඇති නොවන බවත් බලශක්ති අමාත්‍යංශය අදාළ නිවේදනයෙන් සහතික කර තිබේ.