ඉන්දුනීසියානු මුහුදේ ප්‍රබල භූ කම්පනයක් - මෙරටට බලපෑමක් නෑ

ඉන්දුනීසියානු මුහුදේ ප්‍රබල භූ කම්පනයක් - මෙරටට බලපෑමක් නෑ

නැගෙනහිර ඉන්දුනීසියාවේ ෆෝරස් මුහුදු කලාපයේ මැග්නිටියුඩ් ඒකක 7.3 ක භූ කම්පනයක් සිදුව තිබේ.

එම භූ කම්පනයෙන් මෙරටට බලපෑමක් නැති බවත්, එහි වැඩි බලපෑමක් ඔස්ට්‍රේලියාව දෙසට වෙතැයි අපේක්ෂා කරන බවත් භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශයේ සභාපති අනුර වල්පොල මහතා පැවසීය.