විශ්ව රූ කිරුළ ඉන්දියාවට

Previous Next

මෙවර ඊශ්‍රායලයේ අයිලට්හි පැවති 70 වැනි විශ්ව රූ රැජින තරගයේ කිරුළ හිමිකර ගැනීමට ඉන්දියාවේ ' හ(ර්)නාස් කෝ සඳු ' සමත් විය.

21 හැවිරිදි සඳු රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය හදාරමින් සිටී.
 
පැරගුවේ සහ දකුණු අප්‍රිකාවේ තරගකාරිණියන් පරදවමින් මෙවර ඇය ඉන්දියාවට කිරුළ හිමිකර දුන්නේ දශක දෙකකට පසුවයි.

මීට පෙර 2000 වසරේදී ලාරා දත්තා ඉන්දියාවට විශ්ව රූ රැජිණ කිරුළ හිමිකර දුන් අතර  ඊට පෙර කිරුළ ඉන්දියාවට හිමිකර දුන්නේ සුෂ්මිතා සෙන් ය