ජනවාරි සිට විශ්වවිද්‍යාල සම්පූර්ණයෙන් විවෘත කිරීමට සැලසුම්

ජනවාරි සිට විශ්වවිද්‍යාල සම්පූර්ණයෙන් විවෘත කිරීමට සැලසුම්

පවතින තත්ත්වය යටතේ නව කොරෝනා වෛරස් ප්‍රභේදයෙන් බලපෑමක් ඇති නොවුණහොත්
ලබන ජනවාරි මාසයේදී සියලු විශ්වවිද්‍යාල සම්පූර්ණයෙන් අධ්‍යයන කටයුතු විවෘත කරන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

එහි සභාපති මහචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සඳහන් කළ පරිදි දැනටමත් සිසුන් 25%ක් විශ්වවිද්‍යාල සඳහා කැඳවා තිබේ.

ඇතැම් විශ්වවිද්‍යාලවල නේවාසිකාගාරවල සිසුන් 3,000 ඉක්මවා සිටිම හේතුවෙන් සියලු සීසුන් එහි කැඳවනු ලැබුවහොත් සිසුන්ට හා අචාර්යවරුන්ට කොරෝනා වැළඳීමේ අවදානමක් පැන නගින බවයි සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.