විදුලි කප්පාදුව අදින් අවසන්

විදුලි කප්පාදුව අදින් අවසන්

අද (10) සිට දිවයිනේ විදුලිය කප්පාදු නොකරන බව විදුලිබල අමාත්‍යංශය පවසයි.

පසුගියදා අක්‍රිය වූ නොරොච්චෝලේ 2 වැනි සහ 3වැනි විදුලි උත්පාදනාගාර නැවතත් සුපුරුදු පරිදි ජාතික විදුලි පද්ධතියට එක්කර තිබීම ඊට හේතුවයි.