කොරෝනා පිළිබඳ අද විශේෂ හමුවක්

කොරෝනා පිළිබඳ අද විශේෂ හමුවක්

පවතින කොරෝනා තත්ත්වය හමුවේ ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සැලසුම් කිරීම සඳහා විශේෂ රැස්වීමක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී අද (09) රාත්‍රී 7යි 30ට පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

ඒ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ලගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

සම්පූර්ණයෙන්ම රට වසා දැමීමකින් තොරව කොරෝනා තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් එහි දී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.