හෙලිකොප්ටර් අනතුරෙන් බිපින් රාවත් මියයයි

හෙලිකොප්ටර් අනතුරෙන් බිපින් රාවත් මියයයි

හෙලිකොප්ටර් අනතුරෙන් ඉන්දීය ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ජෙනරල් බිපින් රාවත් මහතා, සහ ඔහුගේ බිරිඳ මධුලිකා රාවත් ඇතුළු 11 දෙනෙකු මියගොස් ඇතැයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.