සරසවි වරම් ලැබූ සිසුන් ලියාපදිංචිය අදසිට

සරසවි වරම් ලැබූ සිසුන් ලියාපදිංචිය අදසිට

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ 2020 උසස්පෙළ සිසුන් සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ලියාපදිංචිය අද (26) ආරම්භ වන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිශන්සභාව දන්වා සිටී.

සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන්ට අද දහවල් 12.00 ට පෙර ඔවුන්ගේ ජංගම දුරකතනයට කෙටි පණිවුඩයක් ඔස්සේ දැනුම් දෙන බවයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිශන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පැවසුවේ.

එම ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු දෙසැම්බර් 05 දක්වා සිදුකෙරෙයි.