කඩුගන්නාව කඩිනමින් යථා තත්ත්වයට

කඩුගන්නාව කඩිනමින් යථා තත්ත්වයට

කොළඹ නුවර මාර්ගයේ නායයෑමේ අවදානමට ලක්වී ඇති කඩුගන්නාව ප්‍රදේශය යථා තත්ත්වයට පත්කොට වෙළෙඳසැල් නැවත ඉදිකිරීමට කඩිනමින් පියවර ගන්නා ලෙස මහා මාර්ග අමාත්‍යවරයා අදාළ අංශවලට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

ඒ අද (23) පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති විශේෂ රැස්වීමකදීයි.

රාජ්‍ය ආයතනවල නිලධාරීහු පිරිසක් ද පහළ කඩුගන්නාව වෙළෙඳ සංගමය නියෝජනය කරමින් පිරිසක් ද එම රැස්වීමට සහභාගී වී ඇත.

එම ප්‍රදේශය අධි සංරක්ෂිත ප්‍රදේශයක් බැවින් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ සහ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ උපදෙස් මත කඩිනමින් සංවර්ධන කටයුතු සිදුකළයුතු බව අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කර තිබේ.

මාර්ගය මංතීරු තුනක් සහිතව හා බෑවුම පැත්තේ මීටර් 3ක් පළල තීරුවක් නැරඹුම් ස්ථානයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට ද මෙහිදී තීරණය වී ඇත. 

සුදුසු මූල පද්ධතියක් සහිත ශාක හඳුන්වා දීම තුළින් බෑවුමේ ස්ථායිතාව වර්ධනය කිරීමට ද මාර්ගය හා පිහිටි ගල් පර්වර්තය අතර කොටස පරිසර සංරක්ෂිත ප්‍රදේශයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමටද මෙහිදී උපදෙස් ලබාදී තිබේ.