ගාලු ක්‍රීඩාංගනයේ ටෙස්ට් තරගය නරඹන්න ප්‍රේක්ෂකයින්ට ඉඩ

ගාලු ක්‍රීඩාංගනයේ ටෙස්ට් තරගය නරඹන්න ප්‍රේක්ෂකයින්ට ඉඩ

හෙට (24) සිට සීමා කිරීම්වලට යටත්ව  ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් – ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලිය නැරඹීමට ප්‍රේක්ෂකයින්ට අවසර ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව, පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක්වූ ප්‍රේක්ෂකයින්ට (ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ ආසන ධාරිතාවෙන් 50%කට) තරගය නැරඹීමට පැමිණිය හැකිය.

ඊට තරගය නැරඹීමට පැමිණෙන ප්‍රේක්ෂකයින් එන්නත්කරණයට ලක් ව ඇති බවට වන සාක්ෂියක් (කාඩ්පත) ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර
ක්‍රීඩාංගණයට ඇතුල්වීමට අවම වශයෙන් දින 14 කට පෙර,  දෙවන එන්නත ද ලබාගෙන තිබිය යුතුය.