රුසියා - ශ්‍රි ලංකා සෘජු ගුවන් ගමන් යළිත්

රුසියා - ශ්‍රි ලංකා සෘජු ගුවන් ගමන් යළිත්

ශ්‍රී ලංකාව සහ රුසියාව අතර ඍජු ගුවන් ගමන් යළිත් ආරම්භ කර තිබේ.

රුසියානු ඒරෝ ෆ්ලොට් ගුවන් සේවයේ ගුවන් යානයක් ඊයේ කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණීමත් සමඟයි. එම යානයෙන්  මගීන් 240 දෙනෙකු මෙරටට පැමිණ ඇත.

1964 වසරේ සිට රුසියාව, ශ්‍රී ලංකාව සමග ගුවන් ගමන් සිදු කළ අතර, 2020 වසරේ ලොව පුරා පැතිර ගිය කොරෝනා වසංගතය සමඟ එහ ගුවන් ගමන් තාවකාලිකව අත්හිටුවනු ලැබීය.