බත් පාර්සල් සහ ප්ලේන් ටී  මිල ඉහළට

බත් පාර්සල් සහ ප්ලේන් ටී  මිල ඉහළට

හෙට සිට බත් පාර්සලයක් රුපියල් 20 කින් හා ප්ලේන් ටී එකක් මිල රුපියල් 5 කින් ඉහළ දමන බව ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක අසේල සම්පත් මහතා මේ බව ප්‍රකාශ 
කළේය.