ලිට්‍රො ලක්ෂ අටක් මේ සතියේ වෙළඳපළට

ලිට්‍රො ලක්ෂ අටක් මේ සතියේ වෙළඳපළට

ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර ලක්ෂ 8කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙම සතිය ඇතුළත වෙළෙඳපලට නිකුත් කරන බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම පවසයි.

ගෑස් රැගත් නෞකාවක් වත්තල උස්වැටකෙයියාව තල්දියවත්ත ගෑස් බෝයාව වෙත ඊයේ පැමිණ ඇති අතර මේ වනවිට ඉන් අංගනය වෙත ගෑස් සැපයීම ආරම්භ කර තිබේ.

ලාෆ් ගෑස් සමාගමේ නිෂ්පාදනද අඩාල වීම හේතුවෙන් ඇතිවූ අතිරේක ඉල්ලුම සිය සමාගම වෙත පැවරීම දැනට පවතින ගෑස් හිඟයට හේතුවී ඇති බව ලිට්‍රො සමාගම පවසයි.