සියවස් හයකට පසු දීර්ඝම චන්ද්‍රග්‍රහණය අද

සියවස් හයකට පසු දීර්ඝම චන්ද්‍රග්‍රහණය අද

ආසන්න වශයෙන් වසර 600 කට පසු (580) ඇතිවන දීර්ඝතම චන්ද්‍රග්‍රහණය අද සිදුවේ.

ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පෙ.ව  11.32 ට ආරම්භ වී ප.ව 5.33 ට අවසන් වන මෙම චන්ද්‍රග්‍රහණය අමෙරිකාව, උතුරු යුරෝපය, නැගෙනහිර ඉන්දියාව, ඔස්ට්‍රේලියාව ඇතුළු රටවලට දැකගත හැකිවිය.

mexico lunar eclipseඡායාරූපය - චන්ද්‍රග්‍රහණය අද (2021- 11- 19) මෙක්සිකෝවට දිස්වූ අයුරු


මෙම කාලසීමාව අනුව ශ්‍රී ලංකාවට මෙම චන්ද්‍රග්‍රහණය දැක බලාගැනීමේ හැකියාවක් නැත.

මෙය 1440 වසරේ පෙබරවාරි 18 වනදාට පසු ඇතිවූ දීර්ඝතම චන්ද්‍රග්‍රහණයි.

මෙම වසරේ අවසන් චන්ද්‍රග්‍රහණය මෙයයි.