පහළ කඩුගන්නාවෙන් මාර්ගය කොටසක් අද සිට විවෘතයි

පහළ කඩුගන්නාවෙන් මාර්ගය කොටසක් අද සිට විවෘතයි

නායයෑම් අවදානමක් හේතුවෙන් පසුගියදා වසාදැමූ කොළඹ – මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ පහළ කඩුගන්නාව කොටසේ, එක් මංතීරුවක් අද දහවල් 12.00 සිට විවෘත කරන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පැවසීය.

එම මාර්ගයේ රථවාහන ධාවනය නතර කෙරුණේ පසුගිය 10වැනිදා රාත්‍රි 10.00 සිටයි.

ඉන් අනතුරුව සිදුකළ ස්ථානීය පරීක්ෂණවලින් අනතුරුව අද මෙම මාර්ගයේ එක් මංතීරුවක් විවෘත කිරීමට තීරණය කළ බවයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කළේ.