පුංචි පන්ති ඇරඹෙයි

පුංචි පන්ති ඇරඹෙයි

දිවයිනේ සියලු රජයේ පාසල්වල ප්‍රාථමික අංශ අද (25) සිට යළි  ආරම්භ විය. පුද්ගලික අංශයේ පාසල් වලද ප්‍රාථමික අංශ අද සිට විවෘත කිරීමට අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

නිල ඇඳුම් සපයා ගැනීමේ දුෂ්කරතාවයක් පවතී නම් සුදුසු ඇඳුමකින් සැරසී පාසලට පැමිණිමේ අවස්ථාවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් සිසු දරුවන්ට ලබා දී තිබේ. වඩා වැදගත් වන්නේ සිසුන් පාසල්වලට පැමිණිම බවයි ඒ පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා ප්‍රකාශ ක‍ළේ.

දරුවන් සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස සෞඛ්‍ය අංශ දෙමව්පියන් ඇතුළු බලධාරින්ට දැනුම් දී ඇති අතර දරුවන් උණ හෝ යම් කිසි රෝගී තත්ත්වයකින් පෙළෙන්නේ නම් පාසල වෙත එවීමෙන් වළකින ලෙසද අධ්‍යාපන සහ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.