අංකය රැගෙන යාමට දුරකථන හිමියන්ට නීතිමය අවසරය

අංකය රැගෙන යාමට දුරකථන හිමියන්ට නීතිමය අවසරය

දුරකථන අංකය එක් සේවා සපයන ජාලයකින් තවත් සේවා ජාලයකට රැගෙන යාමේ පහසුකම (Number Portability)  සඳහා නීතිමය අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය කේන්ද්‍රයේ පැවැත්වෙන මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඕෂධ සේනානායක මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ අනුව සියලුම ජංගම දුරකථන ග්‍රාහකයින්ට තම දුරකථන අංකය  වෙනස් නොකර සේවා සපයන ආයතනය වෙනස් කිරීමේ හැකියාව මෙමඟින් හිමිවේ.