වර්ජනය නවත්වන්නේ නැහැ - ගුරු වෘත්තීය සමිති

වර්ජනය නවත්වන්නේ නැහැ - ගුරු වෘත්තීය සමිති

අද (13) ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති 31ක් අතර පැවැත්වූ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව ගුරු හා විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති මාර්ගගත වර්ජනය අඛණ්ඩව සිදු කිරීමට ඔවුන් තීරණය කර තිබේ.

ගුරු - විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති ඊයේ දහවල් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ සමඟ අරලියගහ මන්දිරයේදී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ අතර
එහිදී වැටුප් විෂමතාව අදියර දෙකකින් මුළුමනින්ම විසදීමට කටයුතු කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ වෘත්තීය සමිති වෙත දැනුම් දී තිබේ.
අද පැවති වෘත්තීය සමිති සාකච්ඡාවේදී ඊට එකඟතාව ලැබී නොමැති අතර එකවර එම විෂමතාව දුරලීමට පියවර ගන්නා ලෙසට ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති.

කෙසේ වෙතත් රටේ පවතින තත්ත්වය හමුවේ ඊට එකවර විසදුම් ලබාදිය නොහැකි බවයි රජයේ පාර්ශවයෙන් දැනුම් දී තිබෙන්නේ.