නිව් ෆෝට්‍රස් ගිවිසුමේ තවත් කොටසක් අද - ලං.වි.ම  ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සංධානය

නිව් ෆෝට්‍රස් ගිවිසුමේ තවත් කොටසක් අද - ලං.වි.ම  ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සංධානය

අමෙරිකාවේ නිව් ෆෝට්‍රස් සමාගම සමඟ මෙරට විදුලි බල ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් ඇති කරගත් ගිවිසුමේ තවත් දිගුවක් අද (12)අත්සන් කිරීමට නියමිත බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය පවසයි.

ඒ සඳහා නිව් ෆෝට්‍රස් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිළධාරීවරයා මෙරටට පැමිණීමට නියමිත බවයි ලං.වි.ම  ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සංධානයේ මෙහෙයුම් කමිටු සාමාජික රන්ජන් ජයලාල් මහතා සඳහන් කළේ.

අදාළ ගිවිසුම පිළිබඳ රටට හෙළිදරව් නොකරන්නේනම් දැවැන්ත වෘත්තීය සමිති අරගලයක නිරතවන බව ද රන්ජන් ජයලාල් මහතා පැවසීය.